In English

Dynamics of railway bridges subjected to high-speed trains : SDOF models for the approximate evaluation of resonance

Oscar Jaramillo de Leon ; Kaspar Lasn
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2008. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2008:6 , 2008.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2010-01-22. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 110504

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek