In English

Neural signal processing of microelectrode recordings for deep brain stimulation

Xuan He
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX108/2009, 2010.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2010-01-22. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 110131

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek