In English

Application of hydraulic motors to drive truck's steered axels

Marcelo Arcila ; Bartosz Bien
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2004. 59 s.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2006-09-25. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 10944

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek