In English

Konstruktion av 600 W 24/300 V dc/dc-omvandlare för batteriuppbackning

Christian Karlsson ; Henrik Rinnemo
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2005.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Följande rapport beskriver konstruktionen av en DC/DC-omvandlare 24 till 300V, 600W. Omvandlaren har beställts av företaget DAAB för att integreras som en del av en batteriuppbackning till portstyrning. Som omvandlartopologi användes push-pull-omvandlare med strömreglering och styrkrets för systemet är TI:s ucc3806. En fungerande prototyp har konstruerats som klarar de uppställda kraven. Verkningsgraden uppmättes till 80-90%, vilket säkerligen kan förbättras till nästa prototyp.

Nyckelord: kraftelektronik, dc-dc omvandlarePublikationen registrerades 2006-01-19. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 10920

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek