In English

Batterisystem för ett litet el-fordon -Implementering och konstruktion

Olof Johansson ; Heza Taha Mahmoud ; Zakaria Maghder
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2009. 48 s.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2010-01-18.

CPL ID: 108441

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek