In English

Test av ett styrsystem till en elgokart

Emanuel Hallgren ; Joakim Härsjö ; Linus Johansson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2009.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2010-01-18.

CPL ID: 108407

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek