In English

Computational aspects of mathematical models in image compression

Wenjing Chen ; Wei Duan
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2009. 104 s.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2010-01-15. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 107973

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek