In English

Inverkan av krympning på kraftomlagring och sprickbildning i efterspända samverkansbjälklag

Influence of shrinkage on force redistribution and cracking in post-tensioned composite slabs

Camilla Juthage
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2005. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2005:107, 2005.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2006-08-25. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 10776

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek