In English

Improving the performance of strongly coupled antennas using a compensating transmission line network

Janne Leivo ; Tin Vukusic
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2009. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX091/2009, 2009.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2010-01-15. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 107744

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek