In English

Massivträ som väggmaterial- en jämförande studie av energiförbrukning och termisk komfort

Massive Wood as Wall Material. A comparative study of energy consumption and thermal comfort

Lena Gollvik
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2005. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2005:101, 2005.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2006-08-25. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 10769

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek