In English

Incremental launching versus scaffolding for construction of prestressed concrete bridges

Boldi Kisch ; Per Langefors
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2005. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2005:100, 2005.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2006-08-25. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 10768

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek