In English

Conceptual Design of Prestressed Concrete Bridges Produced with the Incremental Launching Method. Analysis of prestressing arrangements

Erik Karlsson ; Erik Lööv
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2005. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2005:99, 2005.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2006-08-25. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 10767

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek