In English

Brandpåverkan på betongkonstruktioner. Tunnlar

Effect of Fire on Concrete Structures. Tunnels

Helena Lond
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2005. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2005:93, 2005.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2006-08-25. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 10765

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek