In English

Utvärdering av dagvattendammen Gärdsås mosse i Bergsjön

Evaluation of a storm water pond in Gärdsås mosse, Bergsjön

Stina Louhi
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2005. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2005:91, 2005.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2006-08-25. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 10764

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek