In English

FE Modeling of FRP Strengthening Systems on the White Bayou Bridge

José Alberto Anca Pereira
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2005. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2005:89, 2005.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2006-08-25. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 10762

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek