In English

Kundorientering – företagskultur eller trendig klyscha? En studie av ett offentligt fastighetsbolag

Customer Orientation: Business Culture or Cliché? A study of a public real estate company

Anna Dahlberg ; Julia Strömberg
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2005. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2005:87, 2005.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2006-08-25. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 10761

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek