In English

Framställning av komponentbibliotek i autodesk Revit. Modellering av köks- och badrumskomponenter samt takstolar

The creation of a component library in Autodesk Revit. modelling of kitchen and bathroom components and roof trusses

Anneli Nilsson ; Åsa Pålsson ; Caroline Thorsson ; Therese Wannebo
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2005. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2005:74, 2005.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2006-08-25. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 10759

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek