In English

Hantering av konstruktionsvirke. Ur fukt- och mögelhänseende

Handling of Construction timber. In consideration of moisture and mould problems

Jan-Peter Lycke ; Bengt Spolander
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2005. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2005:62, 2005.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2006-08-25. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 10758

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek