In English

Beräkningsmetoder för analys av resterande utmattningslivslängd hos befintliga järnvägsbroar av stål

Evaluation methods of remaining fatigue life of existing steel railway bridges

Jonas Gabrielsson ; Martin Lindström
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2005. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2005:109, 2005.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2006-08-25. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 10725

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek