In English

Erfarenhetsåterföring inom anläggningsbranschen: Vad sker idag och vad kan förbättras?

Experience feedback within the construction industry: How does it work today and what can be improved?

Magnus Mellander ; Fredrik Nystedt
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2005. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2005:59, 2005.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2006-08-25. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 10630

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek