In English

Mätning och analys av fuktkvoter i krypgrundskonstruktioner

Measuring and analysis of moister content in crawlspaces

Mattias Samuelsson ; Joakim Skretting
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2005. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2005:52, 2005.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2006-08-25. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 10628

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek