In English

Resurssnåla transporter i glesbygden

Sustainable transportations in sparsely populated areas

Marie Wallström
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2005. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2005:68, 2005.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2006-08-25. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 10623

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek