In English

Shear strength of different Scandinavian clays -with special reference to plastic yield surface

Johnny Wallgren ; Joel Wessman
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2009. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2009:26, 2009.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2010-01-11. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 106189

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek