In English

Shear strength of different Scandinavian clays -with special reference to plastic yield surface

Johnny Wallgren ; Joel Wessman
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2009. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2009:26, 2009.
[Examensarbete på avancerad nivå]