In English

Enhancing product development for mechatronic products - Customizing commercial PLM tools in accordance with systems engineering discipline

Mahmoud Dinar
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2009.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2010-01-08. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 105967

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek