In English

Evaluation of Channel Strategies for Civil Security at Saab Microwave Systems

Caroline Gunnarsson ; Therese Artursson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2009. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden, 2009.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2009-12-29. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 105039

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek