In English

New interior trim materials for a sustainable environment

Kenneth Yu ; Johan Tat
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2009.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2009-12-28. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 104936

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek