In English

Simulation of effect of different chassis set up on dynamic performance of a passenger car.

Shamim Ahmed
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2005. 52 s. Diploma work - Department of Applied Mechanics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden, ISSN 1652-8557; 52, 2005.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2006-01-19. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 10481

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek