In English

A mathematical investigation of breast cancer and tumor growth - Statistical analysis and stochastic modeling

Hanna Mattsson ; Pierre Nyquist
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2009. 97 s.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2009-12-21. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 104607

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek