In English

Development of an event based robotic simulation implemented in process simulate

Samir Dalili ; Marcus Persson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2009. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX100/2009, 2009.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2009-12-21. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 104565

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek