In English

Solving the master linear program in column generation algorithms for airline crew scheduling using a subgradient method

Per Sjögren
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2009. 37 s.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2009-12-18. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 104364

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek