In English

Implementing ergonomics and usability approach in development of a stick mixer

Naseem Ahmadpour ; Maral Babapour Chafi
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2009.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2009-12-18. Den ändrades senast 2015-06-12

CPL ID: 104335

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek