In English

Effect of Dissolved Oxygen Concentration on the Settling and Flocculation Properties of the Activated Sludge at the Rya WWTP

Anna Markiewicz
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2009. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2009:98, 2009.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2009-12-18. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 104324

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek