In English

Timber-concrete composite pedestrian bridge with prefabricated deck : An evaluation of a suitable bridge alternative

Wallid Baban ; Alexander Balatsos
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2009. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2009:82, 2009.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2009-12-18. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 104322

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek