In English

Energisnålt stenhus : Förslag på utformning av enfamiljsvilla i Vejbystrand

Energy efficient stone house : Energy efficient suggestion on how to build a one family home in Vejbystrand

Erik R. Holmgren
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2009. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2009:77, 2009.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2009-12-18. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 104319

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek