In English

Optimerade klimatlösningar för köpcenter: En parameterstudie i IDA Indoor Climate and Energy

Optimized Solutions for Indoor Climate in Shopping Malls: A Parameter Study in IDA Indoor Climate and Energy

Simon Roos
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2009. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2009:75, 2009.
[Examensarbete på avancerad nivå]