In English

Calculation of outdoor sound propagation by engineering methods: An evaluation of Harmonoise and available software

Johan Gisaeus
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2009. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2009:74, 2009.
[Examensarbete på avancerad nivå]