In English

Shear Capacity of Tapered Steel Girders. Evaluation of Calculation Models using Testing and FEanalyses

Jacqueline Grube
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2009. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2009:73, 2009.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2009-12-18. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 104310

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek