In English

Motivationsbefrämjande åtgärder: En studie på Peab ur ett arbetsledarperspektiv

Motivation-promoting measures: A study of Peab, from a supervisor perspective

Bojan Stefan Bosnjak ; Sebastian Lewandowski
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2009. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2009:24, 2009.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2009-12-18. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 104309

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek