In English

Undersökning av kunskaps- och informationsflöden i Passivhusprojekt: med avseende på lufttäthet

A survey of the knowledge and information flow in Passive House projects: regarding airtightness

Fredrik Blomqvist ; Mikael Ericsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2009. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2009:40, 2009.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2009-12-18. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 104303

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek