In English

Gaussian processes and arbitrages in financial time series

Sara Stenberg
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2009. 94 s.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2009-12-18. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 104224

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek