In English

Validation of a Pavement Performance Model for Flexible Pavements Based on

Eduardo Gabriel Epifanio ; Liu Gan
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2009. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2009:72, 2009.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2009-12-17. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 104058

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek