In English

Evaluation of Boundary Element Method as a Tool in Analysis of Acoustical Performance of Absorber and Screen Systems in Engine Bays

Onur Atak
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2009. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2009:70, 2009.
[Examensarbete på avancerad nivå]