In English

Projektledning inom affärsutveckling för fastigheter: En studie om idé- och identifieringsfasen bland fastighetsföretag

Project Management within Business Development for Real Estates: A study of the idea and identification phase among Real Estate companies

Angela Polanco
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2009. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2009:67, 2009.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2009-12-17. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 104055

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek