In English

Optimisation of an inverse method for acoustic radiation by calculation of transfer

Ingrid Legriffon
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2009. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2009:62, 2009.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2009-12-17. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 104023

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek