In English

Betongens yta: porbildning vid gjutning av brokantbalkar med lutande yttersida

Concrete surface : Pore occurrence in bridge edge beams with an angled outer face

Gustav E. Andersson ; Lars O. Bäckström ; Per F. Hansson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2009. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2009:61, 2009.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2009-12-17. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 104020

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek