In English

Integral Abutments on Bridges with Timber Deck

Clas Asphage ; Mattias Hedberg
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2009. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2009:60, 2009.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2009-12-17. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 104018

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek