In English

Effective material logistics in construction: Lessons from a Swedish apartment-block project

Tobias Karlsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2009. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2009:50, 2009.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2009-12-17. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 104016

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek