In English

Risk and Vulnerability Analysis of Drinking Water Supplies: Case study and method evaluation

Petra Lundström ; Jonas Sundell
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2009. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2009:34, 2009.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2009-12-17. Den ändrades senast 2016-03-22

CPL ID: 104014

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek