In English

Determination of Design Values for Stress-Laminated Timber Decks: Non-Destructive Experimental and Analytical

Grétar Páll Jónsson ; Thomas Kruglowa
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2009. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2009:21, 2009.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2009-12-17. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 103999

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek