In English

Användbarhet som kvalitetsfaktor. En empirisk studie

Usability as a quality parameter. An empirical study

Katarina Fredholm
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2005.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2006-01-19. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 10397

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek